IT MOVES

เอเซอร์ เซอร์วิส จัดบริการครบวงจร รองรับตลอด 7 วัน มัดใจลูกค้าแบบใกล้ชิด‏

Posted by NutYo

20 March 2012 12:28 3021 View 0 Replies

กรุงเทพฯ: 19 มีนาคม 2555: บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำอันดับ ใน ประเทศไทย และผู้นำด้าน นวตกรรม และแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั่วโลก จัดกระบวนทัพ ให้บริการแก่ ลูกค้าทั้ง กลุ่มคอมเมอร์ เชียลและคอนซูม เมอร์อย่างใกล้ ชิดมากยิ่งขึ้น เพิ่มศูนย์ บริการขึ้นห้าง รองรับลูกค้า ตลอด 7 วัน พร้อมบริการโฮม เดลิเวอรี และระบบโลจิสติกส์ รับ-ส่ง สินค้า จากที่บ้านและ ตัวแทนแบบถึง ที่

 

นาย โสภณ ปานฉิม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในปีนี้นอกจากการแข่งขันทางการตลาด และการส่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานำเสนอให้กับ ผู้บริโภคแล้ว เอเซอร์ได้วาง กลยุทธ์การให้ บริการควบคู่ กันไปด้วย โดยใช้ ยุทธศาสตร์ใน การให้บริการ ที่เพิ่มความ สะดวกสบายให้ ลูกค้ามากยิ่ง ขึ้น โดยในปีนี้เรา สร้างความต่าง ด้านการให้ บริการ ด้วยการย้ายและ เพิ่มศูนย์ บริการในหลายๆ แห่ง เข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าไอที และห้างสรรพ สินค้าชั้นนำ ทั่วไป เพื่อให้บริการได้ตลอด วัน เช่น สาขาพันธุ์ทิพย์ ซีคอนสแควร์ เซียร์รังสิต ฟอร์จูน ระยอง และ พบกับสาขาใหม่เซ็นทรัลพระรามสองในเดือนเมษายนนี้ สำหรับในภาค ตะวันออกเป็น กลุ่มลูกค้าราย ใหญ่และเติบโต อย่างรวดเร็วทำ ให้เอเซอร์ เลือกเปิดศูนย์ บริการในห้าง สรรพสินค้า เซ็นทรัล ชลบุรี ซึ่งถือได้ว่า เป็นศูนย์ที่ ใหญ่ที่สุดใน ภาคตะวันออก โดยเราวาง แผนที่จะขยาย ศูนย์บริการให้ อยู่ในห้างสรรพ สินค้าชั้นนำ ให้ครบ 10 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในสิ้นปีนี้

 

นายโสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เอเซอร์พร้อม สร้างมาตรฐาน การให้บริการ ด้วยการกำหนด ราคาอะไหล่ให้ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน และการสำรอง อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ออกวางจำหน่าย เพื่อเตรียม ความพร้อม บริการให้ครอบ คลุมและสมบูรณ์ แบบมากยิ่งขึ้น โดยขยายพื้นที่ สำนักงานใหญ่เอ เซอร์แคร์ พระราม 3 จากเดิม 1,000 ตร.ม เป็น 4,000 ตร.ม รองรับการจัด เก็บเครื่องมือ อะไหล่และผู้ ชำนาญการไว้ใน ที่เดียวกันแบบ One Stop Service โดยสามารถเปิด ให้บริการได้ใน เดือนกันยายน นี้

 

นอกจากศูนย์ บริการที่พร้อม ตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้าแล้ว เอเซอร์ยังได้ พัฒนาระบบโครง ข่ายโลจิสติกส์ เพื่อบริการรับ และส่งสินค้าใน รูปแบบโฮม เดลิเวอรี่ สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการส่งตรวจสภาพหรือส่งซ่อมเครื่อง และลูกค้าตาม บ้านที่หมดระยะ เวลาประกันไป แล้ว รวมถึงการให้ บริการออ นไซด์เซอร์วิ สให้กับกลุ่ม ลูกค้าองค์กร ซึ่งระบบการจัด ส่งสินค้าเพื่อ เข้าตรวจสภาพ และส่งซ่อม เครื่องนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เราปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้บริการกับ ลูกค้าได้อย่าง ฉับไว โดยเราพร้อมที่ จะให้บริการกับ ลูกค้าอย่างต่อ เนื่องไม่ว่าจะ เป็นลูกค้าเก่า หรือใหม่ นายโสภณ กล่าว

 

นอกจากนี้เอเซอร์ ได้มีการพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการลูกค้า และบริหาร สินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นระบบ เดียวกันที่ใช้ ทั่วโลก (CSS Program) ทำ ให้เอเซอร์มี มาตราฐานการชี้ วัดความพึงพอใจ ระดับโลกพร้อม ทั้งสามารถควบ คุมคุณภาพ เนื่องจากระบบ ออนไลน์ถึงกัน ทุกเซอร์วิส เซ็นเตอร์ทั่ว โลก

 

นอกเหนือจาก การให้บริการ แล้ว เอเซอร์ยัง คำนึงถึงการ พัฒนาบุคลากร ที่มีคุณภาพ โดยจัดตั้ง eAcademy เพื่อ ฝึกอบรมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กับงานบริการ ของเอเซอร์ทั่ว ประเทศ รวมถึงการให้ ความรู้เบื้อง ต้นกับลูกค้าเอ เซอร์ ซึ่งเราเชื่อ ว่ากลยุทธ์ด้าน บริการที่วาง ไว้นี้จะสามารถ ให้บริการแก่ ลูกค้าได้อย่าง ครอบคลุมและ สมบูรณ์แบบมาก ยิ่งขึ้น พร้อมรับมือการ แข่งขันในตลาด ที่เข้มข้นได้ อย่างแน่นอนใน ปีนี้

นอกจากการพัฒนาทาง ด้านระบบแล้ว เอเซอร์ได้ พัฒนาการประกัน สินค้าโดยได้ ขยายระยะเวลา ประกันจาก ปี เป็น ปี เต็ม และซุปเปอร์แคร์ แพค แพคเกจพิเศษ สำหรับเครื่อง ของลูกค้าที่ หมดระยะเวลา ประกันไปแล้ว โดยเพิ่มระยะเวลาการให้บริการจาก ปี เป็น ปี เต็มพร้อมวาง แผนการพัฒนา บริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอน การเคลมประกัน ให้สะดวกและรวด เร็วมากขึ้น โดยลูกค้าที่ ยังอยู่ในระยะ เวลาประกัน สามารถโทรแจ้ง ความเสียหายและ เคลมประกันจาก กรณีต่างๆ ได้โดยตรงกับกรุงเทพประกันภัย นายโสภณ กล่าวสรุป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอเซอร์ คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2685 4311 หรือสอบถามและ แจ้งรับข้อมูล บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2685 4333 หรือคลิกไปที่ www.acer.co.th