IT MOVES

เครือข่ายเอไอเอสพร้อมให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมหลักแล้ว‏

Posted by NutYo

25 November 2011 01:06 1732 View 0 Replies

25 พฤศจิกายน 2554 : นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์     อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอสใน พื้นที่อุทกภัยนั้นถือได้ว่าเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ มีเพียงพื้นที่ส่วนน้อยซึ่งน้ำยังคงท่วมขัง และการไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟ ซึ่งทำให้เอไอเอสยังไม่สามารถให้บริการได้ อย่างไรก็ตามหากบริเวณนั้นเป็นแหล่งชุมชนหรือพื้นที่สำคัญ ทีมวิศวกรจะใช้เครื่องปั่นไฟ เพื่อให้เครือข่ายสามารถให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในบริเวณดัง กล่าว

 

 

สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างนิคมอุตสาหกรรมหลักๆไม่ว่าจะเป็น นิคมไฮเทค, นิคมแฟ็คทอรี่ แลนด์, นิคมลำไทร, นิคมโรจนะ หรือนิคมบางปะอินนั้น ช่วงที่ผ่านมาทีมวิศวกรได้เร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไข จนกระทั่งปัจจุบันเครือข่ายสื่อสารไร้สายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งกำลัง เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้ง ได้พร้อมให้บริการแล้ว 100% ทั้งในส่วนภาพรวมการใช้งานในบริเวณนิคมฯ หรือส่วนของคอร์ปอเรต โซลูชั่นส์ ซึ่งลูกค้าองค์กรใช้บริการจากเอไอเอสก็พร้อมใช้งานได้แล้ว 100% เช่นกัน โดยที่ผ่านมาเราได้ประสานงานกับลูกค้าองค์กรซึ่งเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งการเตรียมอุปกรณ์สำรอง (Spare Parts) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนได้ทันทีกรณีหากตรวจสอบพบว่าได้รับความเสียหายจากน้ำ ท่วม โดยหากลูกค้ารายใดพร้อมเปิดให้บริการ ทีมงานจะเข้าไปสนับสนุนโซลูชั่นส์ทางการสื่อสารทันที

 

นายวิเชียรกล่าวยืนยันตอนท้ายว่า
แม้ สถานการณ์ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลาย แต่ทีมวิศวกรเอไอเอสยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับเข้าไปฟื้นฟูเครือข่ายในพื้นที่อุทกภัยตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าตลอดจนภาคธุรกิจ ติดต่อสื่อสารและเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง